Kallelse till Årsstämma 2018

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018

 

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN KRUSBODA

 

Tid: Måndag den 16 april 2018 kl. 18.00

Plats: Tyresö Gymnasium, Aulan, Farmarstigen 7

Fastighetsägare som önskar få motioner behandlade på stämman skall skriftligen lämna in dessa till styrelsen på adress ASK, Krusboda Torg 16, 135 35 TYRESÖ, eller via mail till ask@krusboda.org

senast den 25 mars 2018 kl. 24.00.

 

Stämmohandlingar, såsom dagordning, verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse, vissa förslag från styrelsen samt inlämnade motioner med styrelsens kommentarer finns att avhämta hos ASKs kontor från och med den 5 april 2018.

 

Handlingarna kommer även att finnas på vår nya hemsida www.ask-krusboda.se.

OBS

Om du inte äger hela fastigheten själv måste du ha fullmakt från fastighetens övriga delägare

för att få rösta på årsstämman. Röstberättigad har via fullmakt, rätt att företräda ytterligare

en fastighet. Nedanstående fullmakt kan användas.

 

Vänligen kom i god tid då kontroll måste ske mot fastighetsregistret

 

———————————————————————————————————

 

FULLMAKT

 

Fullmakt för …………………………………………. att rösta för

 

fastighet ALBY 1:___________              ­­_____________gången nr ________.

 

vid ordinarie stämma 2018 i Anläggningssamfälligheten Krusboda

 

 

Undertecknad av fastighetens samtliga ägare: ……………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………