Skötsel och underhåll

I en absolut fullsatt biografsalong FORELLEN måndagen den 24 augusti 2009 beslutade en extra stämma att införa ett nytt förhållningssätt till skötsel och underhåll av den gemensamma marken. Beslutet innebär i korthet att de boende själva skall sköta sina torg, årsavgiften kommer att höjas så att minst 600 kronor/år kommer att återföras till ”gången” som själv får bestämma hur de skall användas (i upprustningsärenden), markrepresentanter kommer att utses inom alla ”gångar” och underställs ASK. Beslutet överensstämmer med det underlag, som delades ut före stämman. Underlaget finns också här som pdf-fil.
Beslutet har därefter permanentats.