Markrepresentanter

 

Björnmossegången

Gull-Britt Baker 073-654 80 91

Björktickegången

Fårtickegången

Barbro Hammarström bb.hammarstrom@gmail.com
Flåhackebacken Birger Ekström
Lummergången

Mats Polbring 076-009 48 49 polbring@gmail.com 

Musserongången Lars Karlsson 08 – 712 58 24
Pärlröksgången Anna Åhlander, 072-4441918 parlroksgangen.mark@gmail.com
Renlavsgången

Maj-Lis Anderstedt 070 – 518 01 50 majlis.anderstedt@gmail.com

Stensötegången Elisabeth Tjernberg 073 – 993 93 73