Komposten

Krusbodas egen kompost finner du vid infart G, Stensötegången.

Vid vår kompost finns två skyltar som det står Grenar respektive Komposterbart på med pilar som anger var dessa ska läggas.

Det som inte är grenar eller komposterbart läggs inte på komposten.

Annat skräp hänvisas till kommunens kretsloppscentral i Petterboda.

Ni som lägger annat skräp på komposten orsakar merarbete för våra anställda och i slutänden även en höjning av avgiften till ASK.

Tyresö kommun har lanserat en ny digital sorteringsguide, där man enkelt kan ta reda på hur olika sorters avfall ska sorteras: www.tyreso.se/sortera