Mark

Den gemensamt ägda marken ca 400.000m2 i Krusboda förvaltas av ASK – Anläggningssamfälligheten Krusboda.
Den absolut största delen av denna mark, inklusive lekplatser mm, sköts av de boende själva i 8 st områden, ett för varje gång, under ledning av respektive Markrepresentant.

Dessa områden kallas INRE MARK.

På en absolut fullsatt extrastämma i augusti 2009 beslutades att de boende själva ska sköta/vårda marken i sitt Inre område. Alternativet var orimligt höga avgifter.
Samtidigt beslutades om lokalt inflytande på gestaltningen av sin omgivning. För detta tillsattes lokala MARKREPRESENTANTER. En för varje område med uppgift att samordna de boendes önskemål.
Det avsattes också speciella medel s.k. MARKPENG för varje område att användas till nödvändiga upprustningar av marken. Markpengen är ett visst belopp (600:-/andel) baserat på antalet andelar i området.
Markrepresentanten ansvarar för att markpengen fördelas rättvist och används på ett klokt sätt i samråd med de boende.

Ca 100.000m2 består av asfaltvägar och -torg med kantstenar. Dessa ytor sköts av ASK genom olika anlitade entreprenörer.

Resterande delar av den gemensamt ägda marken ingår i YTTRE MARK som sköts av ASKs personal. Detta gäller också de fyra bollplanerna och Storlekplatsen.

För att underlätta för oss boende har ASK inrättat en dygnet-runt-öppen kompost-inlämningsstation. Endast för de boendes ris och komposterbara trädgårdsavfall.

De boendes ansvar:

Att tillsammans med sina grannar sköta den gemensamt ägda marken i närområdet.

Det är inte svårare än att den boende går ut och rensar lite i de gemensamma rabatterna samtidigt som hen rensar på sin egen tomt. Eller att hen föreslår en klok upprustning till sin markrepresentant.

Markutskottet som består av Ulrika Westman