Anmäla trasig belysning

De tidigare fyra årliga ronderingsperioderna har från årsskiftet 2012 ersatts med nya rutiner för att snabbare få ”svarta” armaturer att fungera. Vattenfall kommer i fortsättningen reparera rapporterade felaktiga armaturer en gång i månaden.

Vattenfall reparerar endast armaturer som anmälts av ASK så det är därför är det viktigt att boende rapporterar in armaturer som ej lyser.

När du anmäler trasig gatubelysning behöver du ange:

– sexsiffriga koden som står på lampan.

– adressen på byggnaden där lampan är placerad

Använd formuläret för att felanmäla: