Parkering

Krusboda är ett mycket barnrikt område, parkeringsförbud gäller inom hela området, utanför anvisade platser!

Gästparkeringar finns på alla parkeringsplaner. Om alla gästparkeringar är upptagna, tala med den du besöker om gästparkeringsalternativ.

Tycker du att bilar parkeras olämpligt i Krusboda?

Om du ser bilar som är parkerade olämpligt så ring P-bolaget!

I Krusboda är det inte tillåtet att parkera inne i området utan speciellt tillstånd.
Inga fordon får vara parkerade nattetid. (vid flytt max 06.00 – 23.00, hantverkare max 07.00 – 19.00)
Det gäller därför att vi ska minska trafikriskerna och utryckningsfordon ska komma fram lätt.

Parkeringsövervakning utförs och du når dem på 08-522 224 07.

Läs mer:
Regler för övervakning