Laddning av Elbilar i Krusboda

Antalet elbilar börjar öka i Krusboda och vi får frågor från fastighetsägare som vill parkera bilen vid sitt hus för laddning.

Vi kan inte godkänna parkering för laddning inom Krusbodas gångvägssystem. Biltrafik och parkering är inte tillåten i området med vissa undantag som framgår av Krusbodas trafikordning.

Enligt trafikordningen kan boende söka särskilt tillfälligt parkeringstillstånd. Parkering av en elbil för laddning från en elanordning vid det egna huset kan inte anses vara tillfällig.

Garagesamfälligheterna handhar skötseln av garage och parkeringsplatser. Inom garagesamfälligheterna har frågan om installation av laddstolpar/laddboxar aktualiserats. Arbetet med detta har kommit olika långt i olika garagesamfälligheter.