Kontakt

Här finner du olika information om vem eller vilka du ska kontakta i olika ärenden.

Du är alltid välkommen att maila, ringa eller besöka kontoret om du undrar något på telefon 08/12 04 77 70, Sms 073 942 61 70

eller ask@ask-krusboda.se

Telefontid måndag-fredag kl 9:00-15:00

Kontorets öppettider:

måndag kl 9:00-20:00

torsdag kl 9:00-15:00

Lunch kl 12:30-13:15