Snöröjning och halkbekämpning

Ansvaret för snöröjning, halkbekämpning och sandupptaging i Krusboda delas mellan Anläggningssamfälligheten (ASK) och Tyresö kommun. Här finns en Snöröjningskarta  som visar vem som har ansvaret var i Krusboda.

Alla garagesamfälligheter utom Renlavsgången, Björnmossegången och Musserongången, som har extern utförare, har avtal med ASK om snöröjning av garageplaner.

ASKs vinterorganisation
Under tiden 1 december– 31 mars har någon av våra anställda beredskap under helgerna för att kunna rycka ut vid större snöfall.

Prioritering
ASK prioriterar insatserna enligt nedan

  1. Området öppnas upp
  2. Handskottning av trappor (ej helger)
  3. Garageplaner öppnas upp
  4. Området breddas
  5. Garageplaner breddas
  6. Bortforsling av snö

(Denna ordning kan komma att ändras i akuta lägen).

Snöröjning
Vid snöfall påbörjas snöröjningen när minst 5 cm snö fallit eller när snöfallet upphört. Detta bedöms och beslutas av vår arbetsledare.

Halkbekämpning
Sandning utförs med en blandning av sandningssand, halkstopp (bergkross) och 1-2 procent salt.

Synpunkter
Om du placerat blomlåda, postlåda eller dylikt, utanför din tomtgräns kan du inte räkna med att få ersättning om skada sker. Om du trots allt upptäcker en skada som förorsakats av våra snöröjningsfordon ska du omgående anmäla den via mail till ask@ask-krusboda.se

Har du synpunkter eller frågor angående kommunens snöröjning och sandupptagning följer du länken till kommunens hemsida här.
Du kan även ringa till kommunens Servicecenter 08/578 291 00 eller maila servicecenter@tyreso.se

Har du andra frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att kontakta oss.