Info Parkslide

Uppdaterat text 2023-06-01

ASK bevakar parkslidefrågan kontinuerligt. Vi har på årstämmorna 2022 och 2023 samt på budgetstämmen 2022 redogjort för hur vi ser på detta. Ingen metod har betecknats som säker och Naturvårdsverket varnar för att ta bort växten, eftersom risk för spridning är stor.

Naturvårdsverket upplyste på sin hemsida fram till våren 2022 att man arbetade med en certifiering av företag för utrotning av parkslide. Vid telefonkontakt med Naturvårdsverket meddelade de att de avsåg att ta bort upplysningen, eftersom projektet var avbrutet. Det gav fler problem än svar. Det senaste på hemsidan är en redovisning av de metoder som förekommer. Parkslide har ännu inte förts upp på EUlistan över invasiva växter som markägare/förvaltare är skyldiga att bekämpa.

Det finns fyra metoder.

Kemisk – endast för professionell användning. Krävs tillstånd. Metoden betecknas som dyr och dålig efter praktisk erfarenhet.

Täckning– mekanisk metod för professionella. Bra metod grundad på forskning. Den kräver övervakning och har en hög engångskostnad.

Slåtter – mekanisk metod. Den betecknas som dålig efter praktisk erfarenhet. Risk att plantorna skjuter skott.

Uppgrävning – för professionella, bra metod grundad på forskning. Den är dyr och kräver en uttänkt plan för hur den ska hanteras rätt. Man måste gräva 3-4 meter i sidled och 1,5 – 2 meter djupt. En person som kan identifiera parksliderötter behöver delta! Den uppgrävda jorden måste deponeras.

OBS! Ett gram rot kan ge upphov till en ny planta!

Inom EU pågår för närvarande forskning med biologisk bekämpning.

Tidigare har olika metoder prövats utan gott resultat, exempelvis svin som matas med växten, kalk och hetvatten.

Det finns för närvarande ingen metod som garanterat tar bort parkslide.

Vi vill absolut avråda de boende från att ta saken i egna händer.

Vi har invasiva växter i Krusboda. Undvik att sprida dem!

Invasiva främmande växter är växter som sprider sig snabbt och är väldigt svåra att få bort. Det är växter som tränger ut andra växter. Försöker man ta bort dem på fel sätt sprider de sig ännu mer. De invasiva växterna parkslide och kanadensiskt gullris finns i Krusboda

Förekomsten av parkslide uppskattas för närvarande av ASK till sex olika bestånd inom samfälligheten. Dessa är uppmärkta så att ingen ska röra dem.

Länk till Tyresö kommun

Länk till Naturvårdsverket