Info från Trafikutskottet

Efter diskussion på senaste styrelsemötet har ASKs trafikutskott tagit fram en ny skrivelse.

Information har skickats ut till taxibolag, hemtjänst mfl om de måste köra in till någon fastighet i Krusboda, uppmanas de att köra i gångfart.