Belysningsprojektet fortsätter

Under 2016 och 2017 har arbetet med att byta ut gamla vägbelysningsarmaturerna som innehåller kvicksilver till modernare LED-armaturer inletts.
Hittills har parkeringsplanerna vid Lummergången, Stensötegången, Krusboda Torg och Björktickegången fått de nya armaturer.
Även bollplanen vid skolan och ett stort antal armaturer runt badet och skolan har åtgärdats.

 

Arbetet fortsätter under 2018 med Fårtickegångens parkeringsplan och bollplanen vid Flåhackebacken.
När allt är färdigt kommer vi ha uppdaterat  totalt 129 armaturer.