Grannsamverkan från Tyresö Brottsförebyggande strateg

Trygghetsenkät gång- och cykelvägar

Gör gärna vår trygghetsenkät gällande gång- och cykelvägar i Tyresö som ligger på Tyresö kommuns hemsida.
Upplever du att vissa gång- och cykelvägar har brister eller upplevs som otrygga, t.ex. på grund av dålig belysning eller buskage nära vägbanan. Passa på att lämna dina synpunkter.

https://www.tyreso.se/arkiv/nyheter/organisation-och-styrning/organisation-och-styrning/2018-05-31-kanner-du-dig-otrygg-nar-du-gar-eller-cyklar.html

Ökad skadegörelse på våra skolor och förskolor

På senare tid har vi i kommunen sett en ökad skadegörelse på våra skolor och förskolor. Skadegörelsen är dels sådan att man t.ex. krossar fönsterrutor eller till stor del består av klotter.
Det har även förekommit att man försökt eld på saker och ting. Det är något som vi ser som mycket allvarligt på.
Därför ombeds alla att hålla lite extra ögon på skolorna och dess närhet för att försöka förhindra ytterligare händelser.

Vi har självklart vidtagit åtgärder, men ber om lite hjälp att trygga det offentliga rummet med lite extra vuxna ute nu när skolungdomarna är lediga.