Information från styrelsen

Beslut om extrastämma

Styrelsen kommer att kalla till extrastämma i Krusboda skolas matsal
tisdagen den 23 oktober klockan 19.00 för att avhandla frågan gällande annektering.
Då det förslag gällande annektering skickades tillbaka till styrelsen av stämman i våras har en advokatbyrå specialiserad på samfällighetsfrågor utrett ärendet. Vad som framkommit i utredningen har gjort att styrelsen i stort kommer att lägga fram samma förslag som presenterades på stämman. Dock med ett visst tillägg rekommenderat av advokatbyrån.
Styrelsens förslag kommer att finnas här på webben i god tid inför stämman.

Mark
Syn och besiktning av asfaltsprojektet tillsammans med en extern besiktningsman har genomförts i början av september. Det finns ett antal punkter som ska utredas och besiktningsanmärkningar ska vara klara senast 2 oktober.

Evenemang på samfälld mark
En ny process har tagits fram vid ansökan om att anordna evenemang på samfälld mark. Ni hittar denna här