Underlag till extrastämma gällande annektering

Nu finns informationen gällande styrelsens förslag till annekteringsfrågan att ta del av. Ni hittar förslaget under fliken ASK (http://www.ask-krusboda.se/utredning-annektering/). I underlaget kan ni hitta länkar till det utlåtande vi fått från extern utredning samt det förslag som annekteringsgruppen lade fram på stämman i våras.