Kallelse Budgetstämma 2018-11-21

KALLELSE TILL BUDGETSTÄMMA 2018

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN KRUSBODA

Tid       Onsdagen 21 november 2018 kl. 18.00

Plats    Tyresö Gymnasium, aulan, Farmarstigen 7

Fastighetsägare som önskar få motioner behandlade på stämman skall skriftligen lämna in

dessa till styrelsen på adress ASK, Krusboda Torg 16, 135 35 TYRESÖ, eller via mail till

ask@ask-krusboda.se senast den 30 oktober 2018 kl. 24.00.

Förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, motioner, motionssvar, styrelsens program

för anläggnings- och underhållsarbeten, förslag till budget 2019, förslag till debiterings-

längd 2019 kommer att finnas tillgänglig fr o m 7 november för avhämtning på

ASKs kontor.

Handlingarna kommer även att finnas på vår hemsida www.ask-krusboda.se.

OBS

Om du inte äger hela fastigheten själv måste du ha fullmakt från delägare för att få

rösta på budgetstämman 2018. Utöver ”delägarfullmakt” får du också inneha fullmakt från

ytterligare en (hel) fastighetsägare.  För att komma till kallelse med fullmakt tryck Budgetstämma 2018