Renovering av orienteringstavlor

Under denna vecka kommer orienteringstavlorna vid Dalskolebacken, Lummergången hpl, Ugglebacken, Krusboda Torg hpl, Nyfors hpl och Krusboda Torg P-plats vara nedmonterade för renovering.

Återmontering planerad till v 12.