Årsstämman senareläggs!

Årsstämman som skulle ha hållits 31 mars kommer att senareläggas pga Coronaviruset.