På måndag öppnar Krusbodabadet!

Riktlinjer för Krusbodabadet med anledning av Corona/Covid 19

  • 2 m avstånd i kiosk- och toalettkö.
  • Försök att hålla avstånd i bassängen.
  • Tvätta händer ofta (tvål och handsprit finns tillgängligt).
  • Sällskap på 1-5 personer ska ha ett avstånd till närmaste sällskap på minst 5 m.
    (avser sittande på filtar eller liknade).
  • Sällskap på fler än 5 personer ska ha ett avstånd på 10 m till närmaste annat sällskap.
  • Efterlevs inte dessa regler eller vid hög belastning på badet så kan det bli begränsningar på hur många badgäster som får vara samtidigt inne på anläggning
  • Dessa regler är vad som gäller vid badets öppnande, reglerna kan komma att ändras under säsongen om det kommer nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.
  • Regler och eventuella ändringar kommer att finnas på hemsidan och på badet.

Vid frågor kontakta ask@ask-krusboda.se och gå in på vår hemsida www.ask-krusboda.se