Info från styrelsemöte

Mötesdatum 2020-08-19

Styrelsen fick en information om hur badsäsongen fungerat för Krusbodabadet.  Det har varit många badande denna sommar. Skyltning om rutiner pga av covid 19 har funnits tydligt uppsatta. Personalen upplevde sommarbadarna som väl medvetna om Corona reglerna. Skadegörelse har endast inträffat vid ett tillfälle och då varit ringa. Badet kommer att vara öppet några dagar extra tom söndagen den 6 september. Styrelsen har beslutat att elektroden för kloravkänning och vattendammsugaren kommer att bytas.

http://www.ask-krusboda.se/wp-admin/post.php?post=2898&action=edit