Påminnelse om anmälan till ASK:s årsstämma

Stämman hålls måndag 19 oktober kl 18:00 i Forellaulan

Styrelsen har beslutat att följa Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar om covid 19 och vill kunna ordna en säker stämma.

Styrelsen vädjar till er som vill delta i stämman att anmäla er till ASK kontor på adress

ASK, Krusboda Torg 16, 135 35 Tyresö eller via mail till ask@ask-krusboda.se

senast fredagen den 16 oktober 2020 så att vi kan säkra att vår planering fungerar.

Om du vill göra din röst hörd men avstår från att delta på plats kan du lämna en fullmakt till någon som företräder dig.

Vi vill påminna om att styrelsen har beslutat att en fastighetsägare kan företräda max fem andra fastigheter utöver sin egen. För det krävs fullmakt från varje fastighetsägare som företräds.

Max 50 personer kan delta på plats pga covid 19. Vi har bokat en stor lokal så att fysisk distansering kan hållas för er som kommer.  Om du vill lyssna på årsstämman digitalt så kan du anmäla detta också till Ask kontor senast fredag 16 oktober så att du kan få en digital länk.

Stämmohandlingar finns att hämta på ASKs kontor från och med den

5 okt 2020.

Handlingarna kommer även att finnas på vår hemsida

www.ask-krusboda.se

Vänligen kom i god tid då kontroll måste ske mot fastighetsregistret