Protokoll årsstämman 2020

Nu finns protokollet tillgängligt under fliken ASK och sedan stämmoprotokoll