sandsopningen försenad

Sansopningen av vårt område har påbörjades 29 mars och enligt plan skulle den vara klar under förra veckan. Men pga av sjukdom hos personalen så ligger den tyvärr efter i vår planering.

Idag körs en grovsoning på Pärlröksgången och i slutet av nästa vecka kommer vi att sandsopa garageplanerna, se separat avisering från respektive garagesamfällighet.

Önskemål från personalen, parkera ej över grushögar.