Sandsopning garageplaner

Under v 16 kommer vi att sandsopa de garageplaner som vi har avtal med.

Vi vädjar till er att försöka så långt som möjligt köra in era bilar i garagen eller ”byta” garageplan just denna dag. Se mer info från resp garagesamfällighet.

Onsdag 21/4

Parkering C (Lummergången)

Parkering G (Stensötegången)

Parkering K (Pärlröksgången)

Parkering I (Björktickegången)

Parkering E (Flåhackebacken)

Torsdag 22/4

Parkering D (Lummergången)

Parkering H (Krusboda Torg)

Parkering M (Pärlröksgången)

Parkering F (Fårtickegången)