Protokollet från årsstämman är något försenat, kommer att publiceras på hemsidan inom kort.