Info angående vuxensim

För att vuxensimmet ska kunna fortsätta så behövs det en ansvarig/vakt till varje pass. Finns det ingen vakt uppsatt så blir det inget Vuxensim.

Den som vaktar ska anmäla sig till badpersonalen. Är det ingen som anmäler sig så får badpersonalen be alla att gå hem.

Kan du tänka dig att vakta? Kontakta den som sitter vakt.