Kallelse budgetstämma

KALLELSE TILL BUDGETSTÄMMA 2021

ANLÄGGNINGSSAMFÄLLIGHETEN KRUSBODA

Tid – Måndag 29 november 2021 kl. 18.00

Plats – Forellens aula (Biografen)

Fastighetsägare som önskar få motioner behandlade på stämman skall skriftligen lämna in dessa till styrelsen på adress ASK, Krusboda Torg 16, 135 35 TYRESÖ, eller via mail till ask@ask-krusboda.se senast den 8 november 2021 kl. 24.00.

Förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, motioner, motionssvar, styrelsens program för anläggnings- och underhållsarbeten, förslag till budget 2022 samt debiteringslängd 2022 kommer att finnas tillgängliga fr o m 15 november för avhämtning på ASKs kontor.

Handlingarna kommer att finnas på vår hemsida www.ask-krusboda.se

OBS Om du inte äger hela fastigheten själv måste du ha fullmakt från fastighetens övriga delägare för att få rösta på budgetstämman. Du får företräda ytterligare en fastighet genom fullmakt. Nedanstående fullmakt kan användas.

Vänligen kom i god tid då kontroll måste ske mot fastighetsregistret

” ———————————————————————————————————

FULLMAKT

Fullmakt för …………………………………………. att rösta för

_____________gången nr ________.

vid budgetstämma 2021 i Anläggningssamfälligheten Krusboda

Undertecknad av fastighetens samtliga ägare: ……………………………………………………

……………………………………………………………