Save the date årsstämma

Måndag 25 april kl 18:00 hålls årsstämman i Forellaulan.
Kallelse delas ut i respektive brevlåda inom kort.