öppning av badet försenat

Tyvärr måste vi skjuta fram öppningsdatumet för Krusbodabadet till den måndag 6 juni. Detta pga leveransförseningar av våra nya fina cirkulationspumpar. Passa på att hämta ut badkort redan nu, på kontoret.