Kallelse årsstämma 2023

Här finner ni kallelse till årsstämma

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2023 

Måndag den 24 april 2023 kl 19.00 Forellens aula, Bollmoravägen 

Fastighetsägare som önskar få motioner behandlade på stämman ska skriftligen lämna in dessa till styrelsen på adress ASK, Krusboda torg 16, 135 35 TYRESÖ, eller via mejl till ask@ask-krusboda.se senast den 3 april 2023 kl 24.00. 

Stämmohandlingarna kommer att finnas på hemsidan www.ask-krusboda från och med  

den 10 april.