Renovering trappor

Under denna vecka planeras jobbet med att renovera två trappor på Musserongången.

De trappor som startas nu är de vid Musserongången 68 och 86.