Begränsad personalstyrka

Vi har en just nu en begränsad personalstyrka och detta medför att våra arbeten, ex. sandsopning, tar längre tid än planerat.