Uthämtning av badkort

Måndag 29 maj kl 15:00-18:00

Tisdag 30 maj kl 10:00-12:00

Torsdag 1 juni kl 12:00-14:00

går det att hämta ut badkort på ASKs kontor.


ÄVEN I ÅR GÄLLER ATT: endast fastighetsägare/bostadsinnehavaren får hämta ut badkorten.
Vilket betyder att inga barn får kvittera ut familjens badkort.