Hållbarhetspolicy

Denna hållbarhetspolicy ska ligga till grund för de beslut som tas inom ASK. Styrelsen har som sitt uppdrag att säkerställa att alla som verkar för ASK har tagit del av policyn och förstått hur den ska tillämpas. Policyn ska vara ett dokument att stötta sig mot och som ska agera vägledande.