Krusboda Kontakt

Krusboda kontakt

Samfälligheten har en egen tidning, ”Krusboda kontakt”, som ges ut med 4 nummer per år.

Redaktörer är Myrenna Berglie och Peter Eriksson.

De nås på e-post: krusbodakontakt@gmail.com

Peters favorit omslag