Pågående markprojekt

Asfaltsarbete

Under perioden v23-v25 (4 juni fram till midsommar) kommer asfalteringsarbeten pågå i Krusboda, förutsatt att vädret tillåter. Det är inte hela Krusboda som påverkas så ta gärna del av informationen för att se vart arbetet kommer att utföras. Kontakta din markrepresentant om du har ytterligare frågor. Läs mer om arbetet här.