Välkommen till samfälligheterna i Krusboda

Krusboda är ett bostadsområde i Tyresö kommun, Stockholms län, som omfattar cirka 1500 bostäder i varierad låghusbe-byggelse. I normalfallet är fastigheterna anslutna till tre olika samfälligheter med olika ansvarsområden.

En informationsfolder, som beskriver strukturen i Krusboda, har tagits fram. Foldern som heter ”Fakta om Krusboda” (pdf-fil) innehåller nyttig information för alla boende i området och för dem som kan tänka sig flytta hit.