Asfaltsarbetet nu igång

Som många säkert lagt märke till är nu asfalteringsarbetet igång på flera platser i Krusboda och det har varit ett stort engagemang från er boende vilket vi tycker är väldigt roligt!

Vi har fått mycket positiv respons men också en del synpunkter på vad som behöver göras/kompletteras.

Vår noga utvalda entreprenör kommer fortsätta färdigställa arbetet och få det synat när det anses vara färdigt. Kompletteringsarbeten kommer då att utföras där det anses behövas. Detta går bra att göra i efterhand då asfalt tar lång tid att härda.

Tyvärr har vi begränsad möjlighet att svara på alla inkommande mail i frågan men vi tar givetvis till oss alla synpunkter och kommer sammanställa dessa. Vi kommer gå igenom dem tillsammans med entreprenören i samband med vår gemensamma syn av arbetet.

Mer information om detta kommer publiceras på hemsidan.