Några snabba tips för att undvika inbrott från Ola Åkesson, Tyresö Kommuns Brottsförebyggande strateg

Några snabba påminnelsetips:

 • Glöm inte att stänga och låsa alla fönster och dörrar, då du lämnar hemmet, bara för en kort stund. Tjuven kan ta tillfället i akt annars.

 • Informera gärna era grannar om er bortavaro då ni lämnar hemmet för en resa eller en längre bortavaro. Be t.ex. grannen parkera sin bil på er parkering för att inte skylta om att huset är tomt.

 • Skylta inte med att du ska resa bort. T.ex. på sociala medier och liknande. Berätta hellre allt trevligt när ni väl är hemma igen.

 • Be grannen kolla till ditt hus när du reser bort och tömma brevlådan.

 • Lås era dörrar och fönster om lås finns. Speciellt balkongdörren eller altandörren, som är en vanlig ingångsväg för tjuvar.

Ola Åkesson

Brottsförebyggande strateg
Tyresö kommun