Status i asfalteringsarbetet

Vi kan nu meddela att samtliga ytor som ingår Asfalteringsprojektet nu är belagda med ny asfalt. Arbetet har gått enligt plan och blev klart innan Midosmmarhelgen.

Det som nu återstår är ett antal kompletterings- och justeringsarbeten som planeras bli utförda under V31 – V34.
Exempel på åtgärder är; asfaltkompletteringar, falljusteringar (vid vattensamlingar), anslutnings- och fogkompletteringar, städning och rengöring.

Underlag för dessa åtgärder är dels olika synpunkter från boende och dels brister och behov av åtgärder som konstaterats i samband med den gemensamma syn som hållits med entreprenören.

Vi tackar alla involverade och engagerade under detta omfattande arbete.