Mark- och miljödomstolen

”Mark- och miljödomstolen har nu avgjort den klandertalan som riktades mot beslutet avseende annektering vid den extra stämman den 7 november 2018. Domstolen gav de klagande rätt och förslaget om att ASK inte skulle agera mot annekteringarna är upphävt.

Domen kan överklagas till och med den 3 oktober 2019 och därför avvaktar ASK med ytterligare information tills dess.”