Kallelse till BUDGETSTÄMMA 2019

Tisdag 26 november 2019 kl. 18.00

Samlingssalen Krusboda skola

Fastighetsägare som önskar få motioner behandlade på stämman skall skriftligen lämna in dessa till styrelsen på adress ASK, Krusboda Torg 16, 135 35 TYRESÖ, eller via mail till ask@ask-krusboda.se senast den 5 november 2019 kl. 24.00.

Förslag till dagordning, ekonomisk redovisning, motioner, motionssvar, styrelsens program för anläggnings- och underhållsarbeten, förslag till budget 2019, förslag till debiterings- längd 2020 kommer att finnas tillgänglig fr o m 12 november för avhämtning på ASKs kontor.

Handlingarna kommer att finnas på vår hemsida www.ask-krusboda.se

OBS Om du inte äger hela fastigheten själv måste du ha fullmakt från delägare för att få rösta på budgetstämman 2019. Utöver ”delägarfullmakt” får du också inneha fullmakt från ytterligare en (hel) fastighetsägare.