Digitala tillfälliga P-tillstånd

Vi har parkeringsövervakning i Krusboda av Servisec AB. 
Enligt Krusbodas trafikordning är det inte tillåtet att parkera på gångar och torg inom Krusboda. Avtal har därför tecknats med Servisec AB i syfte att minska antalet olovligt parkerade bilar inne i området, Servisec patrullerar regelbundet av området men boende kan även ringa dem på  tel: 08-522 224 07  om det står bilar inne i området.

Om fastighetsägaren ska ha en hantverkare eller av annan anledning behöver ha ett fordon parkerat utanför sin fastighet måste fastighetsägaren maila ASK:s kontor för att få ett digitalt tillfälligt P-tillstånd. Uppgifter som behövs, fastighetsägares namn, adress och registreringsnummer på bilen.