Sandblåsning och sandupptag

Nu är vi klara med den del av sandblåsningen och upptagning av sand som är vårt ansvar.

Stora stråk och stora delar av Musserongången, Björnmossegången och Renlavsgången är det kommunen som ansvarar för.