A contobetalning, avräkning inte faktura

Alla fastighetsägare i Krusboda har fått en faktura på avgift till ASK som anges förfalla 2021-01-31. Eftersom budgetstämma inte ägt rum under 2020 och avgift för 2021 därmed inte fastställts än är det inte en faktura utan en begäran om a contobetalning. Betalar du a conto kommer beloppet att avräknas från avgiften för 2021.

Vi återkommer med besked om när budgetstämma planeras äga rum.