Ingen isbana i år

Vi har tidigare år kunnat använda en vattenpost för att få till is på fotbollsplanen. I år har kommunen låst den av säkerhetsskäl eftersom det är dricksvatten. Vi har sökt dispens för att få använda den men fått avslag. Vi undersöker hur vi ska kunna lösa detta till kommande år då isbanan är mycket uppskattad.