Vattenfall jobbar just nu i Krusboda

Vattenfall arbetar nu med demontag av fd. rundstyrningssystem i Krusboda. Allt är i sin ordning.

 ASK har fått nedanstående information från Vattenfall

Arbetet innebär att de tar bort ett relä och ersätter det med en kopplingsdosa istället. Dessa reläer används tidigare för att styra en kontaktor inne hos kunden för varmvattenberedaren vid hög- och låg tariff och används inte längre.

Relä sitter placerad i kunds fasadskåp och innebär att de ej behöver utföra arbete inne hos kund

Arbete tar ca. 30 min att genomföra, Tekniker som utför arbete har bilar, skyltade med Vattenfall detsamma gäller på sina arbetskläder. Tekniker kan uppvisa legitimation om kund så önskar.

Önskar kund inte att tekniker skall utföra arbete kommer dessa att avbryta sitt arbete och meddela kund att denne kommer bli kontaktad utav Vattenfall för att tidsboka en ny tid för utförande utav arbete som passar kund.

Tekniker kan också lämna kontaktuppgifter till närmsta arbetsledare (utförandeledare) som kund kan kontakta om så önskas

 Arbetet är helt kostnadsneutralt för slutkund och bör vara klart i slutet av juni.