Årsstämma tisdag 27 april

Styrelsen har på senaste styrelsemötet beslutat att hålla årsstämman digitalt, tisdag 27 april.