Redo för vinter

🌨

Nu är vintern i antågande och vi står i startgroparna för att snöröja och halkbekämpa Krusboda, när snön så småningom faller!

Ansvaret för snöröjning, halkbekämpning och sandupptaging i Krusboda delas mellan Anläggningssamfälligheten (ASK) och Tyresö kommun. 

Under tiden 1 december– 31 mars har någon av våra anställda beredskap under helgerna för att kunna rycka ut vid större snöfall.

ASK prioriterar insatserna enligt nedan

  1. Området öppnas upp
  2. Handskottning av trappor (ej helger)
  3. Garageplaner öppnas upp
  4. Området breddas
  5. Garageplaner breddas
  6. Bortforsling av snö

Synpunkter
Om du upptäcker en skada som förorsakats av våra snöröjningsfordon ska du omgående anmäla den via mail till ask@ask-krusboda.se

Har du synpunkter eller frågor angående kommunens snöröjning och sandupptagning följer du länken till kommunens hemsida här.
Du kan även ringa till kommunens Servicecenter 08/578 291 00 eller maila servicecenter@tyreso.se

Snöröjningskarta: http://www.ask-krusboda.se/wp-content/uploads/2018/09/Sn%C3%B6r%C3%B6jning-Krusboda-A3-1-2018-2019.pdf-scannad-version.pdf